• Ledelsesudvikling

  Ledelse er dels et fag og dels en praktisk funktion, derfor må lederen bruge hele sin person i udøvelsen af denne gerning.

  Lederudvikling handler derfor om, at opbygge ledelsesfaglig kompetence og om at skabe en personlig udvikling. Vi kompetenceudvikler gennem teori og oplevelser.

  Vores erfaring er at et udviklingsforløb med teoretiske og praktiske moduler, støttet af en proceskonsulent, giver deltagerne lejlighed til, at se og forstå sammenhænge i deres personlighed og deres adfærd.

  Som tidligere nævnt anvender vi ofte anderledes rammer til afvikling af vores kurser. I vores lederudviklingsforløb benytter vi i høj grad unikke oplevelser, der fungerer som sanseåbner til erkendelse og læring.

  Vi udvikler bl.a. dine kompetencer indenfor følgende områder:

  · Gennemslagskraft
  · Planlægning
  · Omstillingsparathed
  · Ledelsesformer
  · Teamudvikling
  · Kommunikation
  · Samarbejde
  · Motivation
  · Problembehandling
  · Konfliktløsning

  Vores lederkurser er baseret på forsvarets lederkurser og de nyeste ”leadership” erfaringer fra danske og udenlandske organisationer.

  Vores ledelsesfilosofi er, at ledelse er at skabe vilkår for, at medarbejderne kan nyttiggøre deres kompetencer med henblik på, at nå nuværende og fremtidige mål.