• Organisationsudvikling

    I dag er der kun en konstant faktor i udvikling af organisationer - evnen til forandring. Det eksisterende er aldrig helt godt nok til at imødekommende morgendagens krav. Denne stadige udfordring kan imødekommes på to måder, enten ved effektivisering, rationalisering af kendte metoder eller ved en helt ny måde, at møde udfordringerne på. Det første kaldes driftsforbedring og det andet kaldes udvikling. Driftsforbedring kan være alt fra nyttesløse over kortvarige til udsættende, men nødvendige her og nu. Kun udvikling kan forebygge fremtidsproblemer.

    FG Consult tilbyder at afdække en virksomheds udviklingsbehov. Vi indkredser årsagerne til aktuelle problemstillinger og skaber overblik over, hvor der skal sættes ind med nye organisatoriske tiltag. Vi sikrer således organisationen en harmonisk, dynamisk udvikling og vækst.

    Forandringer i organisationer giver ofte anledning til modstand, hvilket egentlig er ganske naturligt, idet forandringer netop bryder med én tilstand for at bevæge sig mod en anden men mere ukendt tilstand.

    FG Consult organisationsudvikling sker med respekt for alle involverede, herunder med respekt for deres modstand. Den forløsende faktor er, at organisationens personer lærer at gå med deres modstand i stedet for at lade sig undertrykke af den. Ved at gå med modstanden vil den enkelte opleve at føle sig respekteret i sin utilfredshed - og hvor den blokerede modstand handler om alt det, "jeg ikke vil", så bliver det nu nemmere at forholde sig til "hvad vil jeg?". Og netop dette spørgsmål - stillet hyppigt af medarbejdere og ledere - bidrager til at skabe fornyet energi og en sund organisationen, hvor arbejdsglæden og virkelysten dominerer.