• Strategiudvikling

  Strategien holder fokus på langsigtede mål så vi fastholder de rigtige løsninger og ikke de lette. I de komplekse situationer stilles der store krav til virksomhedernes evne til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer. I komplekse situationer tages beslutninger ofte på usikkert grundlag, og alligevel er der store forventninger til lederskabet og den valgte forretningsstrategi.

  Strategien må hele tiden justeres i takt med udvikling og ikke bare på det årlige strategiseminar. Strategien skal leves i dagligdagen, således at strategien bliver en levende del af selve virksomheden og ikke bare noget, der er nedfældet i et dokument.

  FG Consult hjælper med at få overblik på virksomhedens verden som helhed. Det gør vi gennem fokuserede analyse processer og i samarbejde med erfarne ledere fra Forsvarsakademiet og erhvervslivet. De tidskrævende strategiprocesser optimeres både tids-, ressource- og kvalitetsmæssigt.

  Fundamentet i FG Consult strategiske arbejde er en analyse, der dokumentere virksomhedens kultur, ledelsesstil, og de processer, som førermål og midler sammen. Vi analyserer også på, hvad der virker og hvorfor på kort og langt sigt.

  Hvad er det for en verden virksomheden agere i er næste element i helheden. Hvordan ser virksomhedens interne og eksterne kort over verden ud?

  Arbejdet med virksomhedsoverblikket gennem f.eks. SWOT analyser vil være med til at afdække muligheder markedsmæssigt, kapacitetsmæssigt og kompetencemæssigt.

  Missionen er eksistensgrundlaget for virksomheden (hvad er vi sat i verden for?). Visionen fungerer som pejlemærket i den videre udvikling (hvor ønsker vi at komme hen?). Værdierne hjælper os til at nå den opstillede vision. Strategien bliver mere logisk, når missionen, værdigrundlaget og visionen er udarbejdet og accepteret.

  Vi får i fællesskab styr på, hvordan strategierne hænger sammen med virksomhedens kompetencer og processer. En handlingsplan sikrer, at tingene bliver gjort, og at virksomhedens strategi hænger sammen med de faktiske forhold. Strategien skal forplantes til hele organisationen. Handlingsplanen forankres til hele organisationen.