• Mindbuilding

  Formålet med MINDBUILDING kurset er, at give deltagerne mulighed for en praktisk indgangsvinkel til at tilegne sig viden, færdigheder og holdninger til proaktivt, at kunne imødegå stress og ubalance. Deltagerne undervises i opstilling af mål under pres og via arbejde med mentale pragmatiske værktøjer, at opnå mål opfyldelse ved, at kontrollere stress og ubalance. Deltageren vil gennem arbejde med teori, praktiske værktøjer og tilpassede udfordringer indenfor stress håndtering træne den mentale styrke.

  Deltagerne arbejder praktisk og målrettet med:

  • Goal Mastering – Der skaber struktur, overblik og mål opfyldelse
  • Selftalk Mastering – der giver et positivt Mindset
  • Breath Mastering – der giver praktiske værktøjer til mental og fysisk afspænding og spændingsregulering
  • Mental Mastering – der giver praktiske værktøjer til at skabe nærvær og overskud til at nemmere at klare særlige
  udfordringer i dagligdagen
  • Psykologiske kontrakter

  Deltagerne har mulighed for at træne i daglige organisatoriske grupper eller teams. De introduceres for begrebet psykologiske kontrakter, hvor der arbejdes med operationelle spilleregler indenfor kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i kontekst af gruppe, individ eller team. Deltagerne vil således være i stand til at opfange og håndtere signaler på ubalance og stress hos sig selv og kolleger og derved sikre individets og teamets balance er i fokus. Kurset henvender sig til grupper og teams, der gennem teori praktik ønsker at styrke såvel individet som gruppens overskud og balance. Herved skabes gode relationer og overskud i samspillet med kolleger og kunder. Alle kan få udbytte af kurset, uanset faglig baggrund, ansvarsområde og/eller organisatorisk placering. Det betyder også, at deltageren kan møde kolleger med vidt forskellige baggrunde, hvilket vil øge forståelsen og tolerancen for andre mennesker i organisationen.