• Teamudvikling

    Formålet med teamudvikling er at forbedre gruppens evne til at samarbejde effektivt om de opgaver, de skal løse til dagligt. Vi går ind i gruppen og faciliterer samt giver tilbagemelding på den måde, som gruppen fungerer på.

    Vi får teamet til at samarbejde mest muligt og får eventuelt gruppens medlemmer med på en konkret handlingsplan, som forbedrer gruppens måde at fungere på. Sådanne handlingsplaner kan indeholde anbefalinger om kompetenceudvikling indenfor f.eks. problemløsning og konfliktløsning.

    Teamudvikling er også et supplement til individuel lederudvikling og kan gennemføres som formel udvikling af lederteams.